Opvang

 • Brugdagen opvang

 • Locatieouderraad opvang

Onderwijs

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Studiedagen team/ vrije (mid)dagen

   

  Studiedag team  30-10-2023 kinderen hele dag vrij
  Sint middag 01-12-2023 kinderen vrij vanaf 12.00 uur
  Kerstmiddag 22-12-2023 kinderen vrij vanaf 12.00 uur
  Studiedag team 08-01-2024 kinderen hele dag vrij
  Studiemiddag team  09-02-2024 kinderen vrij vanaf 12.00 uur
  Studiedag team 28-03-2024 kinderen hele dag vrij
  Albero studiedag 02-04-2024 kinderen hele dag vrij
  Studiedag team 19-06-2024 kinderen hele dag vrij
  Studiedag team na avond 4dg kinderen hele dag vrij
  Studiedag team 05-07-2024 kinderen hele dag vrij
 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR) ?

  De MR oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Linge gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Monique Bomer – Veenboer (oudergeleding- voorzitter)
  • Ruben Jobsen (oudergeleding)
  • Jet Oostrom (personeelsgeleding)
  • Joany Gorsse (personeelsgeleding)
  • Ellemijn van Waveren (directeur: is adviserend lid van de MR)

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar op school plaats.

  Klankbordgroep ouders

  De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad wil de ouders van alle leerlingen goed vertegenwoordigen. Daarom vinden zij het belangrijk om regelmatig met ouders te praten. Naast de oudergeleding in de MR hebben we ook nog twee ouders die lid zijn van de klankbordgroep. Zij zijn aanwezig bij alle vergaderingen en adviseren de oudergeleding. Op dit moment zijn dit Anne Sinke en Veronique Koman

  Wilt u contact opnemen met de MR, dit kan via: mrdelinge@alberoscholen.nl

 • Activiteitencommissie

  Taak van de Activiteitencommissie 

  De Activiteitencommissie, beter bekend als de AC, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team.

  In overleg met het team kijken wij wat we kunnen betekenen tijdens verschillende activiteiten en thema’s.

  In de nieuwsbrief van ‘De Linge’ informeren wij u regelmatig over wat wij allemaal doen.

  Ouderbijdrage

  Door de ouderbijdrage kunnen wij activiteiten –en nog veel meer– organiseren voor de kinderen.

  Leden van de Activiteitencommissie

  We hebben een actieve en enthousiaste groep, bestaande uit:

  • Mirjam (moeder van Lisa en Daan en voorzitter)
  • Marielle (moeder van Justin en Lars)
  • Anoeska (moeder van Sill en Fien)
  • Mariska (moeder van Jorn)
  • Jennifer (moeder van Divano en Jazzlynn)
  • Juf Marlinde (namens team de Linge)
  • XXXXXX (namens Kibeo)

  U kunt de leden van de Activiteitencommissie altijd aanspreken op school of even een mailtje sturen naar: xxxxxxxx

  Met vriendelijke groet,
  de Activiteitencommissie

Downloads

 • Informatiegids

  Fijn dat je onze informatiegids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze informatiegids is onderdeel van ‘Scholen op de kaart’, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze informatiegids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze informatiegids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de kinderen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de kinderen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Informatiegids Kindcentrum De Linge 2023 -2024

Algemeen

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  Benieuwd naar de minimaregelingen vanuit de gemeente Kapelle? Dan kun je terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ.

  In het schooljaar 2022-2023 is de ouderbijdrage €15 per leerling.

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen